Terlalu Ramai Yang Salah Duduk Antara Dua Sujud

BONGKAR !! Terlalu Ramai Yang Salah Duduk Antara Dua Sujud .. JANGAN KELIRU | Duduk antara 2 sujud adalah salah satu rukun fi’li (perbuatan) yang pendek.

Duduk antara dua sujud adalah wajib dan tidak sah sembahyang jika ditinggalkan dengan sengaja … (Al-Majmuk: 3/367)

Kewajiban thuma’ninah ketika ruku ‘, sujud, i’tidal (bangkit dari ruku’) dan duduk antara 2 sujud, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang bermaksud

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:” Apabila engkau berdiri untuk menunaikan sembahyang harus bertakbir, maka bacalah yang mudah olehmu dari ayat Al-Quran. Kemudian ruku ‘dengan thuma’ninah,

Kemudian bangkit sehingga berdiri tegak (i’tidal), kemudian sujud dengan tuma’ninah, kemudian bangkitlah daripadanya dengan thuma’ninah, dan lakukanlah yang sedemikian itu dalam setiap sembahyangmu “. (Hadis riwayat al-Bukhari)

-Dari Malik bin Huwairits, bahwasannya ia melihat nabi saw. Shalat, yaitu apabila ada di (rakaat yang) ganjil dari shalatnya, tidak bangun (berdiri) sampai ia duduk dengan tetap. Diriwayatkan oleh Bukhari (Bulughul Maram: 323)

Kaifiyat atau cara duduk antara dua sujud

-Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw. Adalah apabila duduk tasyahud ia meletakkan tangannya yang kiri atas lututnya yang kiri, dan yang kanan atas yang kanan,

Dan ia menggenggamlima puluh tiga dan ia diwyaratkan dengan jari telunjuk. Diriwayatkan dia oleh Muslim (Bulughul Maram: 332)

-Dari Aisyah. Ia berkata: Rasulullah saw. Memulai shalat dengan takbir dan (mulailah) bacaan dengan “Alhamdulillahi rabbil ‘alamin …”, dan apabila ia ruku’ tidak ia dongakkan kepalanya,

Dan tidak ia tundukkannya, tetapi diantara itu, dan apabila bangkit dari ruku ‘, tidak ia sujud sehingga berdiri tegak betul-betul,

Dan apabila ia angkat kepalanya dari sujud, tidak ia sujud (lagi) sampai duduk betul-betul, dan ia membaca Attahiyat setiap dua rakaat, dan dia melemparkan kaki ke kiri dan mendirikan yang kanan;

Dan dia melarang seorang pembentangkan dua lengannya (di bumi) sebagai pembentang binatang buas, dan itulah dia menyudahi shalatnya dengan salam. Dikeluarkan dia oleh Muslim, tetapi ada baginya ‘Illat (Bulughul Maram: 448)

-Punggung didudukkan di atas tapak kaki kiri, sementara itu ditirikan tapak kaki kanan dengan melipatkan anak-anak jari kaki kanan menghala ke kiblat.

Inilah kaifiyat duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Abu Humaid As-Sa’idiy yang bermaksud:

“Telah berkata Abu Humaid As-Sa’idiy:” Aku adalah orang paling hafal (mengetahui) akan solatnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Saya melihat ketika Baginda bertakbir, Baginda mengangkat tangan Baginda sejajar dengan dua bahunya. Apabila ruku ‘,

Baginda meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut. Kemudian Baginda membungkukkan punggung.

Apabila Baginda mengangkat kepala (dari ruku ‘) Baginda tegak sehingga setiap tulang belakangnya kembali ke tempatnya.

Apabila sujud Baginda meletakkan kedua tangan Baginda dengan tidak mencengkam dan tidak juga menggenggam, dan Baginda mengapit jari-jari Baginda ke arah arah kiblat.

Apabila Baginda duduk di raka’at ke dua, Baginda duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.

Apabila Baginda duduk di raka’at akhir maka Baginda julurkan kaki kiri dan ditegakkannya kaki kanan dan Baginda duduk di atas tempat duduk Baginda (tikarnya) “. Hadis riwayat Al-Bukhari (Bulughul Maram: 284)

-Dari Maimunnah ra, isteri Nabi saw, katanya: Apabila Rasulullah saw sujud, direnggangkannya kedua sikunya dari rusukny, sehingga kelihatan putih ketiaknya.

Dan Bila duduk antara dua sujud dan pada awal tasyahud, dia duduk tenang diatas pahanya yang kiri. (Sahih Muslim Hadist: 448)

Cara duduk yang juga diamalkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah duduk iq’a iaitu dengan punggung didudukkan di atas kedua tapak kaki dan tumit, sebagaimana yang disebut dalam riwayat Ibnu’ Umar Radhiallahu ‘anhuma:

Maksudnya: “Abu Zubair mendengar dari Thawus berkata:” Kami bertanya kepada Ibnu ‘Abbas mengenai duduk (dengan cara iq’a) di atas dua kaki. Ibnu ‘Abbas menjawab: “Itu adalah sunnat”.

Lalu kami berkata kepadanya: “Kami melihat (cara duduk sedemikian) menyusahkan orang itu”. Ibnu Abbas menjawab: “Itulah sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam”. (Hadis riwayat Muslim) (Sahih Muslim Hadist: 491)

-Sara duduk menurut riwayat dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu’ Abbas Radhiallahu ‘anhum adalah dengan duduk di atas dua heel dan jari kaki, juga termasuk duduk antara dua sujud.

(Al-Majmuk: 3/399) Perkara ini disebut dalam satu riwayat dari Az-Zubair yang maksudnya:

“Sesungguhnya dia (Az-Zubair) melihat ‘Abdullah bin Umar apabila sujud, kemudian dia menaikkan kepalanya dari sujud yang pertama (lalu) duduk di atas jari-jari kakinya dan dia berkata:” Sesungguhnya (duduk seperti ini) adalah sunnah “. (Riwayat Al-Baihaqi)

-Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra (2/464) menjelaskan bahawa duduk iq‘a seumpama ini adalah disunatkan sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami daripada Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar Radiallahu ‘anhum.

Bagida seterusnya menjelaskan cara duduk tersebut iaitu yang bermaksud : “(Cara duduk itu) ialah meletakkan jari-jari kaki di atas bumi dan meletakkan punggung di atas dua tumit serta meletakkan lutut di atas bumi”

-Menjadikan kedua punggungnya atas tumitnya ketika melakukan duduk di antara dua sujud.

Inilah cara duduk yang disunatkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Duduk di dalam sembahyang itu ada empat iaitu

1. Duduk antara dua sujud,

2. Duduk tasyahhud awwal,

3. Duduk istirahat (duduk sebelum bangkit/berdiri bagi raka‘at seterusnya),

4. Duduk tasyahhud akhir.

Begitu juga bagi orang yang masbuq, sunat duduk dengan iftirash. Menurut Imam An-Nawawi, jika dilakukan kesemua duduk dalam sembahyang,

Dan menjadikan kaki-kakinya itu dengan cara duduk iftirash, iq‘a atau tawarruk tidak akan membatalkan sembahyang sekalipun duduk itu berbeda-beda. (Shahih Muslim Syarh An-Nawawi: 2/133-134)

Dari hadist-hadist yang diuraikan diatas bias disimpulkan bahawa:

– Duduk iftirash adalah bagi duduk yang tidak disudahi dengan salam (ketika tahiyyat awal.

– Duduk tawarruk adalah dilakukan bagi duduk yang disudahi dengan salam (ketika tahiyyat akhir).

– Duduk lainnya disunnahkan adalah duduk Iq’a (ketika duduk diantara dua sujud dan duduk istirahat)

“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,

Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali (QS An-Nisa : 115)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),

Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa : 59).

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *