Hukum Darah Yang Berbaki Pada Daging Atau Tulang Binatang Sembelihan

Hukum Darah Yang Berbaki Pada Daging Atau Tulang Binatang Sembelihan | ISU GULAI AYAM DAN DAGING BERNAJIS?

1) Saya rasa terpanggil untuk memberi komen mengenai isu ini yang tersebar di media-media sosial dn memandangkan saya ditanya oleh rakan-rakan melalui Whatsapp dan seumpamanya,

Terutama sekarang musim perayaan di mana orang ramai saling ziarah menziarahi. Ini kerana gulai, kari ayam dan daging tidak dapat dipisahkan pada hari raya.

2) Isu ini berkaitan dengan undang-undang darah yang berbaki pada daging atau tulang binatang sembelihan. Pendapat muktamad bahawa darah adalah najis samaada darah manusia mahupun binatang.

Namun ulama berselisih pendapat mengenai hukum pada darah kekal berbaki pada daging dan tulang binatang sembelihan.

3) Yang muktamad dalam mazhab Syafi’ie darah yang berbaki itu adalah najis namun ia dimaafkan untuk makan kerana sukar untuk dielak.

Namun terdapat pendapat yang menyatakan ia adalah suci sepertimana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam al-Majmu ‘dan Imam Subki.

4) Walaupun darah yang berbaki pada daging pada tulang dan daging dimaafkan bila dimakan, tetapi jika bercampur dengan bahan yang lain maka ia menjadi najis dan tidak dimaafkan (Rujuk kitab: Nihayah al-Zein, al-‘Allamah al-Faqih Sheikh Nawawi al- Banteni),

Sila rujuk kenyataan di bawah:

وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه وعروقه من المذكاة فنجس معفو عنه وذلك إذا لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم وإن تلون المرق بلونه بخلاف ما لو اختلط بغيره كالماء كما يفعل في البقر الذي تذبح في المحل المعد لذبحها من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي.

5) Berdasarkan zahir fakta yang disebut dalam kitab Nihayah al-Zein, darah yang berbaki bercampur dengan kuah maka kuah itu menjadi najis dan apabila terkena pada pakaiaan maka pakaian itu menjadi najis.

Walaubagaimana pun ia tetap dimaafkan untuk dimakan sepertimana yang disebut di dalam kitab “Hasyiah al-Syarqawi ‘ala Tahrir al-Lubab”:

ومنه اي دم الباقى على اللحم والعظام لكن إذا طبخ اللحم بماء وصار الماء متغير اللون بواسطة الدم الباقى عليه فإنه لا يضر

Saya dimaklumkan bahawa fakta ini (gulai daging / ayam) disebut di dalam kitab fiqh jawi klasik iaitu Sullam al-Mubtadi ‘, namun saya tiada kitab tersebut untuk dirujuk untuk mendapatkan kepastian.

6) Yang menjadi persoalan ramai, adakah benar mana-mana pakaian yang tertumpah gulai ayam / daging wajib dibasuh, jika tidak solat tidak sah jika bersolat dengan pakaian tersebut?

Walaubagaimana pun undang-undang fiqh ditentukan melalui bukti yang nyata, manakala sangkaan sahaja tidak cukup untuk meletakkan undang-undang haram atau wajib.

7) Jika berpegang kepada kenajisan kuah gulai yang bercampur dengan darah kekal / berbaki. Namun persoalannya adakah kita pasti gulai daging dan ayam dimakan itu dimasak bersama-sama dengan darah yang masih melekat pada daging, tulang atau urat?

8) Selagimana ia tidak pasti maka ia tidak dapat dibuktikan maka hukumnya kekal suci dan tidak bernajis. Hal ini disebut oleh Sheikh Nawawi al-Banteni -rahimahullah- dalam tajuk perbahasan yang sama di dalam Nihayah al-Zein:

ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة.
Maskksudnya: “Jika seseorang syak pada percampuran (darah dengan benda lain) atau tidak, maka ia tidak memudaratkan, ini kerana hukum asalnya adalah suci”.

9) Maka jelas menurut kenyataan Sheikh Nawawi, selagi mana tiada bukti bahawa daging itu dimasak bercampur darah berbaki, selagi itu lah hukum kenajisan gulai tidak dapat dipastikan,

Selagimana ia tidak dapat dipastikan dan diyakini selagi itu lah tidak akan jatuh kepada hukum wajib basuh apabila terkena pada pakaian. Perkara ini selaras dengan kaedah yang berbunyi,

“الأصل بقاء ما كان على ما كان”, maksudnya, “Asal sesuatu itu kekal mengikut apa yang sebelumnya atau asalnya”. Begitu juga ada satu lagi kaedah berbunyi “اليقين لا يزال بالشك”, maksudnya “Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan” iaitu keraguan tidak boleh diguna pakai atau keraguan tidak boleh mengatasi keyakinan.

10) Undang-undang kebiasaan tidak boleh dijadikan sumber hukum. Betapa banyak di dalam kitab-kitab fiqh syafi’ie mendatangkan contoh yang membukti bahawa hukum kebiasaan tidak boleh dijadikan sandaran hukum.

Oleh itu perlunya kembali pada undang-undang yang asal jika bertembung dengan hukum kebiasaan, asal mana tiada bukti yang kukuh bahawa ayam / daging dimasak dengan darah berbaki maka undang-undang gulai itu kekal suci tidak bernajis. Manakala kita pula tidak pula dituntut untuk menyoal siasat tuan rumah.

11) Jika ditanya tentang pendirian saya, hati saya lebih cenderung kepada pendapat sebahagian ulama syafi’ie yang menyatakan darah yang kekal atau berbaki atau melekat tidak dikira bernajis,

Sepertimana yang dinyatakan di dalam kitab al-Majmu ‘dan pilihan Imam Subki -rahimahumallah-, maka bagi saya darah yang berbaki atau kekal pada daging atau tulang itu tidak menajiskan kuah atau gulai.

Pendapat pilihan saya ini pun setelah saya meneliti beberapa dalil menurut pengamatan dan kemampuan saya yang amat terhad. Wallahu A’lam.

MOHON SUBSCRIBE CHANNEL NASIHAT USTAZ, SEMOGA ADA AMALAN KITA UNTUK HARI INI, JOM BUAT SAHAM UNTUK AKHIRAT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *