Benarkah Dem4m Itu Sebagai Penghapus D0sa? Ini Penjelasannya

Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Omar r.a. mengatakan yang maksudnya:

“Dem4m berasal dari kepanasan ap1 neraka yang mendidih, maka padamkanlah ia dengan air”. (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah r.a. dari Nabi SAW. Baginda bersabda yang maksudnya:

“Dem4m adalah dari panas ap1 neraka yang mendidih, dari itu dinginkanlah ia dengan air”. (Hadith riwayat Muslim)

Dalam kitab Umdah Al-Qari menyebutkan bahawa panas yang lahir dari tubuh orang yang dem4m itu adalah secebis daripada kepanasan ap1 neraka.Allah telah menzahirkannya pada diri orang yang dem4m itu dengan sebab-sebab yang tertentu agar dia mengambil iktibar daripadanya, sebagaimana Allah telah menzahirkan berbagai jenis kegembiraan dan kenikmatan yang berasal dari nikmat-nikmat syurga untuk menjadi pengajaran dan petunjuk baginya.

Sebahagian ulama berpendapat bahawa apa yang dimaksudkan dengan kepanasan ap1 neraka di sini ialah satu perumpamaan antara panas orang yang dem4m dengan panas ap1 neraka sebagai peringatan kepada diri manusia betapa panasnya ap1 neraka.

Namun pendapat ini disanggah oleh At-Thayyibi dengan mengatakan bahawa ia tidak sesuai untuk dijadikan sebagai perumpamaan, bahkan dem4m itu memang lahir atau berasal dari kepanasan ap1 neraka sedari mula atau sebahagian dari hembusan ap1 neraka.Adapun maksud “mendinginkannya dengan air” itu menurut Ibnu Al-Ambari ialah bersedekah dengan air, kerana ada riwayat mengatakan bahawa sedekah yang paling afdhal itu ialah memberi minum air.

Mengeluh Dan Mengadu Kerana Dem4m

Memang tidak dinafikan bahawa ada setengah orang mengeluh kerana dem4m atau mengerang kerana kes4kitan. Apakah perbuatan ini diharuskan dalam agama?Sebenarnya kita tidak dilarang untuk mengadu atau mengeluh kes4kitan kita kepada Allah SWT.

Apa yang dilarang ialah kita mengeluh dan mengadukannya kepada orang lain sesama manusia.Nabi SAW sendiri, para sahabat dan pengikut-pengikut mereka, pernah mengadukan kes4kitan mereka.Diriwayatkan bahawa Al-Hasan Al-Bashri sewaktu sahabat-sahabatnya datang ke rumahnya, mereka menemuinya sedang mengadu s4kit giginya kepada Allah SWT dengan berkata yang ertinya:

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa peny4kit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada (yang lain) yang mengasihani”.

Adapun yang dimaksudkan dengan larangan mengadukan kes4kitan kepada sesama manusia itu ialah mengadukannya dengan cara merasa jemu dan benci dengan peny4kit itu.Akan tetapi jika seseorang itu menceritakan peny4kitnya kepada kawan-kawannya supaya mereka dapat mendoakannya sembuh, maka dalam hal ini tidaklah menjadi satu kesalahan.

Begitu juga jika seseorang itu mengeluh kerana s4kit, tetapi keluhannya itu boleh mendatangkan kerehatan kepadanya atau boleh meredakan kes4kitannya, maka tidaklah juga menjadi apa-apa.Al-Quran ada menceritakan tentang kesabaran Nabi Ayyub a.s. dalam menempuhi segala penderitaan. Di antara penderitaan yang Nabi Ayyub alami ialah berpeny4kit gatal.

Peny4kit gatal ini sangat dahsyat. Apabila digaru dengan kuku, maka kulit baginda akan tanggal, tetapi masih juga bertambah gatal. Kemudian baginda terpaksa menggarunya dengan barang yang kesat. Tidak cukup dengan itu, baginda menggaru badannya dengan pecahan periuk dan akhirnya dengan batu. Namun masih juga merasa gatal.

Sehingga tanpa disedari, dagingnya telah luka dan koyak. Maka keluar dari tubuh baginda yang luka itu, nanah yang baunya sangat busuk. Orang ramai yang tinggal di sekitarnya tidak tahan dengan bau busuk itu, lalu mereka keluarkan Nabi Ayyub dari negeri tempat tinggalnya ke tempat terpencil.

Semua orang memencilkannya kecuali isterinya yang merawatnya.Nabi Ayyub tidak pernah mengeluh dengan apa yang menimpanya, bahkan dia bersifat sabar dan tahan menderita. Apa yang dilakukannya hanyalah bermohon kepada Allah agar mengasihaninya.Cubalah kita perhatikan permohonan Nabi Ayyub yang disebutkan di dalam Al-Quran yang maksudnya:

Dan Nabi Ayyub, ketika dia berdoa merayu Tuhannya dengan berkata: “Sesungguhnya aku disentuh (ditimpa) peny4kit, sedang Engkaulah saja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani”. (Surah Al-Anbiya¡|: 83)

Jika kita perhatikan kalimat-kalimat yang disebut oleh Nabi Ayyub a.s. dalam ayat ini, alangkah halusnya budi bahasa baginda dalam rayuannya kepada Allah SWT.Baginda menyebut “aku disentuh” dan tidak menyebut perkataan “aku ditimpa”.

Di sini menggambarkan bahawa celaka itu sendiri yang datang menyentuh dirinya.Nabi Ayyub tidak menyebut “atas kehendakMu”, kerana kesopanannya yang sangat tinggi terhadap Allah SWT.Selepas itu, rayuan baginda disudahi dengan kata-kata yang halus juga iaitu:

“Sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang mengasihani”.

Pada suku kata pertama, Nabi Ayyub mengadukan perasaannya yang dapat menimbulkan rasa kasihan dan pada suku kata kedua disebutkannya sifat Allah yang lebih pengasih daripada sesiapa jua pun yang pengasih.Hanya inilah permohonan Nabi Ayyub kepada Allah.

Dia tidak merungut dan mengeluh, apatah lagi menyesali apa yang telah berlaku. Dia cuma memohon belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.Inilah satu kisah yang patut kita ambil iktibar, pengajaran dan contoh tauladan daripadanya.

Walaupun Nabi Ayyub telah ditimpa penyakit, harta bendanya punah-ranah, anak-anaknya ditimpa malang dan mati semuanya, tetapi berkat sabarnya dan imannya, Allah SWT telah mengabulkan doa dan rayuannya, lalu dia pun sembuh seperti sediakala dan berkembanglah keturunannya serta dikurniakan harta benda yang melimpah ruah.

Mencaci-maki Demam

Selaku seorang muslim yang beriman, sepatutnya memiliki sifat sabar dan tidak mengeluh apabila ditimpa dem4m. Orang yang tidak mempunyai sifat sabar semasa ditimpa dem4m, mungkin tidak akan dapat mengawal dirinya dari mencaci maki peny4kit ini, sedangkan kita dilarang berbuat demikian oleh Nabi SWT.Ini bersandarkan kepada sebuah hadith yang diriwayatkan daripada Jabir r.a. yang maksudnya:

Bahawasanya Rasulullah SAW telah berkunjung ke rumah Ummu Saib atau Ummu Musayyib, lalu Baginda bersabda: “Apa halnya engkau wahai Ummu Saib atau Ummu Musayyib menggigil? Dia menjawab: “Dem4m, semoga Allah tidak memberikan berkat kepadanya”. Nabi SAW bersabda: “Jangan engkau memaki peny4kit dem4m, kerana dia menghilangkan kesalahan Bani Adam (manusia) sebagaimana landasan (tukang besi) menghilangkan kotoran (karat) besi”. (Hadith Riwayat Muslim)

Begitulah, segala apa jua yang datang daripada Allah, sama ada berupa rahmat, hendaklah kita syukuri, atau berupa musibah, maka hendaklah kita sabar menempuhinya.

Dem4m Penebus Dos4

Sebenarnya larangan mencaci maki dem4m itu mempunyai rahsia atau hikmat tertentu yang wajar kita ketahui dan ingati. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir r.a. yang disebutkan sebelum ini, mempunyai maksud yang sama.

Jelasnya, kedua-dua hadis ini menerangkan bahawa dem4m yang menimpa seseorang itu boleh menghapuskan dos4-dos4nya yang telah lalu. Jadi, ditimpa dem4m itu adalah sesuatu yang menguntungkan, kerana ia menghapuskan dos4, natijah yang lain, ia akan memantapkan keimanan.

Sumber : Mediaislam

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *