Amalkan Doa Ini Sebelum Tidur, InsyaAllah Hutang Sebesar Bukit Uhud Pun Akan LUNAS, TOLONG SEBARKAN!!

Telah diceritakan dari Zuhair bin Harb, telah diceritakan dari Jarir, dari Suhail, ia berkata, “Abu Shalih telah memerintahkan kepada kami apabila salah seorang di antara kami hendak tidur, hendaklah berbaring di sisi kanan kemudian mengucapkan:

Allahumma robbas-samaawaatis Sab’i wa robbal ‘arsyil’ azhiim, Robbanaa wa robba kulli syai-in, faaliqol habbi wan-nawaa wa munzilat-tawrooti wal injiil wal Furqoon.

A’udzu bika min syarri kulli syai-in anta aakhidzum binaa-shiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qoblaka syai-un wa antal aakhiru falaysa ba’daka syai-un, wa antazh zhoohiru fa laysa fawqoka syai-un, wa antal baathinu falaysa duunaka syai-un, iqdhi ‘AnnaĆ°-dainaa wa aghninaa minal faqri.

artinya:

“Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai ‘Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Rabb yang

membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah,
Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan (Al-Qur’an). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk atas kuasa Allah).

Ya Allah, Engkau-lah yang awal, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelah engkau tidak ada sesuatu. Engkau-lah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasMu. Engkau-lah yang Batin, tidak ada sesuatu yang luput dari-Mu. Lunasilah hutang kami dan berilah kami kekayaan (kecukupan) hingga terlepas dari kefakiran. “(HR. Muslim no. 2713)

Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa maksud hutang dalam hadis tersebut adalah kewajipan pada Allah Taala dan kewajipan terhadap hamba seluruhnya, intinya merangkumi segala macam kewajiban. “(Syarh Shahih Muslim, 17: 33).

Juga dalam hadis di atas diajar adab sebelum tidur iaitu berbaring pada sisi kanan.

Semoga kita dapat mengamalkannya dan bermanfaat bagi siapa yang membacanya.
jangan lupa share info penting ini yaaa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *