4 Perkara Yang Membuatkan Malaikat Menjauhi Kita

Setiap hari manusia mendapat pengawasan dari malaikat walau dimana sahaja berada. Makhluk yang diciptakan dari cahaya ini ditugaskan mencatat seluruh gerak-geri manusia sejak bangun hingga terlelap lagi.

Tidak hanya itu, berdasarkan Hadis Nabi, malaikat juga diutus bagi manusia untuk selalu mengikutinya bergiliran baik dari muka maupun belakang. Padahal, tidak hanya diam, namun malaikat berdoa agar manusia senantiasa mendapat keampunan dan kebaikan.

Namun ada tindakan yang membuat malaikat enggan mendekati manusia. Tidak hanya meninggalkan, malaikat juga mel4kn4t serta mengu tvk manusia yang dijauhi tersebut. Lantas, apa saja tindakan yang membuat malaikat menjavhi manusia?

1. Mel4kn4t Para Wanita yang Menolak Keinginan Suaminya

Orang pertama yang akan dijauhi malaikat adalah seorang isteri yang menolak keinginan suaminya. Seperti diketahui bahawa suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap isterinya. Sehingga tidak hairan jika menolak perintah suami akan membuatkan malaikat menjauhi manusia tersebut.

Penolakan isteri terhadap perintah suami kerap kali membuat suami jeng kel terhadap isteri. Hal ini sebagaimana tertera dalam hadits Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam yang artinya.

“Jika suami mengajak isterinya untuk tidur bersama, sedangkan sang isteri menolak, lalu pada malam itu suaminya menjadi jeng kel hatinya kepada isterinya, maka para malaikat mel4kn4t (mengu tvk) isterinya hingga pagi hari.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

“Jika seorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dil4kn4t oleh para Malaikat hingga ia kembali,”(HR. Bukhari)

2. Menjauhi Orang Yang Tidak Mandi Wajib

Malaikat juga menjauhi orang-orang yang belum mandi wajib dari h4das besar. Itulah mengapa mereka yang tengah dalam h4das besar bersegera untuk mensucikan diri. Pada hakikatnya malaikat adalah makhluk Allah yang begitu suci. Sehingga sesuatu yang k0tor tidak akan didekatinya.

Seperti yang diketahui, banyak sekali ibadah yang tidak diperkenankan kepada orang-orang yang memiliki h4das besar. Di antaranya adalah solat, memegang Al-Qur’an, membaca Al-Qur’an dan lain-lain, adalah di antara ibadah yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh mereka yang memiliki h4das besar.

“Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya malaikat itu tidak mendekat pada orang yang ju nvb atau yang berlumuran dengan kesvmba harum, hingga orang tersebut mandi.”

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

“Para malaikat senantiasa berdo’a untuk seseorang, selama ia masih berada di tempat shalat, (dan) selama masih belum berh4das.”

Keadaan bersih dan menjaga wudhu juga akan membuat kita cenderung untuk berbuat kebaikan. Misalnya tidak akan melakukan tindakan yang akan membatalkan wudhu seperti menggunjing sesama, menceritaan keje lekan orang lain, dan kegiatan buruk lainnya.

3. Tidak Mau Masuk Ke Rumah yang di Dalamnya Ada Gambar atau Patung

Malaikat juga akan menjauhi orang-orang yang tinggal di rumah yang di dalamnya ada gambar dan patung. Seperti kita ketahui bahwa saat ini begitu banyak orang yang menghiasi rumahnya dengan dua asesoris tersebut.

Rasulullah SAW melarang adanya gambar di dalam rumah dan beliau melarang untuk membuat gambar.” (HR. Tirmizi no. 1749 dan beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih)

“Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya (yaitu gambar makhluk hidup bernyawa)”

“Gambar itu adalah kepala, jika kepalanya dihilangkan maka tidak lagi disebut gambar.” (HR. Al-Baihaqi 7/270. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 1921)

“Manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari ki4m4t adalah tukang-tukang gambar/pelukis.” (HR.Bukhari)

4. Tidak Mau Masuk Ke Rumah yang Terdapat An jing

Malaikat juga akan menjauhi orang-orang yang di rumahnya terdapat an jing. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa malaikat Jibril berjanji akan mendatangi Nabi Muhammad SAW.

Namun setelah di tunggu, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu tersebut tidak kunjung datang ke rumah Nabi. Padahal, Malaikat Jibrli merupakan makhluk Allah yang tidak pernah ing kar ketika berjanji. Ternyata ada seekor an j1ng yang menyelinap di bawah tempat tidur Nabi.

Lalu berkatalah beliau shalallahu ‘alaihi wassalam kepada Aisyah radiyallahu anhu (istri beliau), “Aisyah, sejak kapan an jing ini masuk kesini?” Lalu Aisyah pun menjawab, “Demi Allah, aku tidak tahu.” Kemudian Nabi Muhammad menggiring an j1ng itu keluar.

Tidak lama kemudian Malaikat Jbril mendatangi rumah Nabi dan Rasulullah SAW pun mempertanyakan keterlambatannya.

“Kau telah berjanji kepadaku dan aku menunggumu, tapi engkau tidak juga datang.” Lalu malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad,

“Di dalam rumahmu terdapat seekor an jing, sehingga ia menghalangiku untuk masuk, karena Kami (para malaikat) tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar (makhluk berny4wa) atau an jing. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Malaikat merupakan makhluk Allah yang mulia. Kehadirannya tidak hanya diam, namun malaikat dengan kasih sayangnya selalu memohon ampun untuk manusia atas d0sa-d0sa yang dilakukan manusia. Bunyi do’a yang disampaikan para malaikat kepada Allah adalah, “Ya Allah, ampunilah baginya, ya Allah, kasihanilah dia.” (H.R. Bukhari)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *